Kinderen: 60 euro per zwemreeks van 10 weken

* Inhaalles mogelijk (afspreken)

* Bij ziekte (doktersbriefje) wordt er rekening gehouden in de volgende

lessenreeks.

Het tweede kind 10 euro minder(derde kind 20 euro minder)

* Vraag uw formulier aan uw ziekenkas voor een jaarlijkse premie

Senioren: 30 euro per zwemreeks van 10 weken

* Per les betalen: 4 euro(gepast geld!)