Algemene Info

Zwemlessen voor kinderen vanaf + 4 jaar, keuze uit maandag, dinsdag of donderdag telkens van 17u tot 18u

3 zwemcyclussen per schooljaar (niet in de vakanties).

Eerste zwemcyclus start in september dan november en als laatste maart.

* De kinderen worden volgens hun kunnen in de verschillende niveaus ingedeeld.

* De kinderen mogen 10 min. voor tijd binnengaan.

* Diploma`s worden gezwommen op de voorlaatste les voor het einde van elke reeks.

* De laatste les wordt er gevraagd wie er terugkomt, die kinderen worden aangeduid en

zijn automatisch ingeschreven voor de volgende cursus (uitdeling diploma`s).

* Zijn er problemen met uw kind in een bepaalde groep, zeg het ons, we proberen ze op

te lossen.

* De kinderen zijn verzekerd (burgelijke aansprakelijkheid + lichamelijke ongevallen).

* Alle lesgevers waken erover dat de kinderen veilig en gezond (na een gezellig zwemuurtje)

terug bij hun ouders worden gebracht.

* GEEN kledij laten liggen in de individuele kleedkamers.

Goede afspraken is een goede werking van de zwemclub

Behaal je zwembrevet met Fred Brevet

Fase 1--Waterwennen--Fase 2 leren overleven--Fase 3 leren veilig zwemmen


* Niveau 1:

Beginnertjes (maximum 4 kinderen per lesgever), hoofddoel aanleren benen schoolslag +Crawl

* Niveau 2 en 3:

Zweminitiatie, op naar de eerste 25 meter schoolslag.

* Niveau 4 en 5 :

Vervolmaking (afstand zwemmen), aanleren borst- en rugcrawl.

* Niveau 5:

Overlevingszwemmen met kledij, trainingszwemmen recreatief.

* Niveau 6:

Trainingszwemmen recreatief, overlevings- en reddend zwemmen, borst- en rugcrawl.Iedere lessenreeks word afgesloten met brevetzwemmen.

Fred Brevetten en andere diploma's

Veel zwempret.......